Gymkhana 0.1  摄影:倪志刚  拍摄时间:2016年2月27日  车型:方程式赛车  卡丁车
放出我们卡丁车漂移Gymkhana 0.1的片花,整个片子还在制作中,充满了趣味和漂移竞技的元素。
卡丁车漂移 Gymkhana 0.1
卡丁车漂移 Gymkhana 0.1
卡丁车漂移 Gymkhana 0.1
DJI F450无人机
卡丁车漂移 Gymkhana 0.1
卡丁车漂移 Gymkhana 0.1
卡丁车漂移 Gymkhana 0.1
卡丁车漂移 Gymkhana 0.1